சென்னை அன்றும் இன்றும்-3


சென்னை (1980)
சென்னை (2010)
கரும்பு ரூ. 1 ரூ. 15
பச்சரிசி 1 கிலோ ரூ. 4.50 ரூ. 40
கருப்பட்டி 1 கிலோ ரூ. 3 ரூ. 60
வாழைப்பழம்(2) ரூ. 0.50 ரூ. 4
வெல்லம் 1 கிலோ ரூ. 6.50 ரூ. 45
மஞ்சள்கொத்து ரூ. 0.50 ரூ. 25
பொங்கல் பானை(2 கிலோ அளவு) ரூ. 2 ரூ. 30
நாட்டுச் சக்கரை 1 கிலோ ரூ. 5 ரூ. 40
முந்திரி 100 கிராம் ரூ. 8 ரூ. 45
திராட்சை 100 கிராம் ரூ. 5 ரூ. 20

நன்றி:அவள் விகடன் இதழ்

Advertisements

I Point To India


Max Muller,a German philologist  was invited by Cambridge University to give lecture to British candidates  preparing for Indian civil service,he spoke,

…What i feel convinced of, and hope of convince you, is that sanksrit language, if studied in right spirit, is full of human interests, full of lessons which even Greek could never teach us, a subject worthy to occupy the  leisure, and more than the lesiure, of every Indian civil servant.

If i were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty and the nature can bestow- in some parts a very paradise on earth – i should point to India.If i were asked under  what sky human mind has developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found the solutions of some of them which well deserve the attention  even of  those studied Plato and Kent – i should point to India

சென்னை அன்றும் இன்றும்-2


சென்னை (1990)
சென்னை (2010)
இட்லி (2) ரூ.1 ரூ.10
வடை 30 பைசா ரூ.5
தோசை ரூ 1.50 ரூ 12
மசால்தோசை ரூ 2.00 ரூ 16
வடைகறி 60 பைசா ரூ 10
சப்பாத்தி ரூ 2.50 ரூ 18
பரோட்டா ரூ 2 ரூ 16
பொங்கல் ரூ 2 ரூ 14
பூரி(கிழங்கு) ரூ 1.50 ரூ 14
டீ 60 பைசா ரூ 6
காபி ரூ 1.50 ரூ 14

நன்றி:அவள் விகடன் இதழ்