சென்னை அன்றும் இன்றும்-3


சென்னை (1980)
சென்னை (2010)
கரும்பு ரூ. 1 ரூ. 15
பச்சரிசி 1 கிலோ ரூ. 4.50 ரூ. 40
கருப்பட்டி 1 கிலோ ரூ. 3 ரூ. 60
வாழைப்பழம்(2) ரூ. 0.50 ரூ. 4
வெல்லம் 1 கிலோ ரூ. 6.50 ரூ. 45
மஞ்சள்கொத்து ரூ. 0.50 ரூ. 25
பொங்கல் பானை(2 கிலோ அளவு) ரூ. 2 ரூ. 30
நாட்டுச் சக்கரை 1 கிலோ ரூ. 5 ரூ. 40
முந்திரி 100 கிராம் ரூ. 8 ரூ. 45
திராட்சை 100 கிராம் ரூ. 5 ரூ. 20

நன்றி:அவள் விகடன் இதழ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s